Verhuren van uw eigendom

A.L. Real Estate zoekt voor uw pand de geschikte huurder!

U overweegt om uw villa, huis, appartement of garage te verhuren?

Dan vindt u het vast van groot belang dat er een geschikte kandidaat-huurder wordt gevonden die zorg draagt voor uw eigendom en correct betaalt. A.L. Real Estate wil je graag op een persoonlijke en professionele manier begeleiden in dit proces. Hieronder zetten we de belangrijkste stappen op een rijtje:

Verhuren

U heeft beslist om uw eigendom te verhuren. Dit is een grote stap waarbij we u graag begeleiden. Het is van groot belang dat er een goede en solvabele huurder voor uw eigendom wordt gevonden.

Kennismakingsgesprek

Nadat u heeft beslist om uw eigendom te verhuren, maken we graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek luisteren we naar uw verwachtingen en wensen. Welke meerwaarde kan A.L. Real Estate bieden en hoe gaan we te werk? Dat bespreken we graag met u tijdens een lekker kopje koffie.

Gratis waardebepaling huurprijs

Tijdens een uitgebreid plaatsbezoek wordt er een vrijblijvende schatting van de huurprijs van uw eigendom gemaakt. Om een correcte en realistische huurprijs te verkrijgen, wordt er rekening gehouden met verschillende factoren zoals het aanbod van de huidige markt, ligging, oppervlakte, staat, afwerkingsgraad ... Deze schatting is gratis en volledig vrijblijvend.

Dossier

Van zodra u de verhuur van uw eigendom toevertrouwt aan A.L. Real Estate starten we met het samenstellen van uw dossier. Indien er bijvoorbeeld nog geen EPC aanwezig zou zijn, dan zorgen wij hiervoor zodat u volledig ontlast wordt van alle administratieve taken.

Foto's & publiciteit

Om uw pand visueel sterk in beeld te brengen, nemen wij steeds goede foto’s waarbij we de positieve punten van uw eigendom extra in de verf zetten. Na het nemen van de foto’s starten we met de publiciteit. Uw eigendom wordt via verschillende kanalen in de markt geplaatst. Wij plaatsen publiciteitsborden, adverteren online op verschillende vastgoedwebsites, sturen gerichte mails naar een vast klantenbestand ...

Eén aanspreekpunt

U heeft tijdens het verhuurproces slechts één aanspreekpunt. Lize van A.L. Real Estate staat in voor de persoonlijke opvolging van uw dossier. Zij zal op een transparante manier communiceren en systematisch feedback geven. Zij begeleidt je tijdens de verhuur van A tot Z. Je kan haar steeds telefonisch of per mail bereiken.

Geschikte kandidaat

Indien er zich verschillende kandidaat-huurders aanbieden, dan gaan wij op zoek naar de meest geschikte kandidaat voor uw eigendom. Kandidaten worden grondig gescreend en er wordt nagegaan of deze solvabel zijn om het pand te huren. Zodra er een geschikte kandidaat is gevonden, starten we met het opmaken van een waterdicht huurcontract dat voldoet aan de laatste wetgeving.

Plaatsbeschrijving

Om het dossier volledig af te ronden, dient er nog een plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de verhuur. De plaatsbeschrijving is een document waarin wordt opgenomen wat de staat van het onroerend goed is, alvorens de nieuwe huurder er intrekt. Het is een objectieve en onafhankelijke beschrijving om eventuele schade later te verhalen op de huurder. A.L. Real Estate kan een plaatsbeschrijving voor u opmaken, maar u mag dat ook zelf doen of beroep doen op een externe partij.

Intrede

A.L. Real Estate zorgt ook voor de sleuteloverdracht zodat de huurder zijn intrede kan nemen in het pand. Wij noteren de meterstanden, staan in nauw contact met de syndicus … zodat u ontlast wordt van al deze taken.

A.L. Real Estate na verhuur

A.L. Real Estate blijft ook na de verhuur van uw eigendom ter beschikking. U kan steeds bij ons terecht met al uw vragen, feedback of voor een gezellige babbel.

Op elke vraag een antwoord

Vaakgestelde vragen over verhuren

Als verhuurder is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte huurder te selecteren voor je pand. Je wilt een goede huurder, die op tijd zijn huurgeld betaalt. Je wilt met andere woorden als verhuurder nagaan of deze solvabel is. Dat betekent dat de huurder voldoende inkomsten heeft om de huurprijs en de kosten te dragen. Indien de verhuurder vermoedt dat de huurder niet solvabel is, dan mag hij weigeren het huurcontract te ondertekenen.

Bij een verhuur is er enkel een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht. Dit certificaat geeft weer hoe energiezuinig een woning is aan de hand van een EPC-score.

Indien er geen attest aanwezig is bij de verhuur, dan riskeert de verhuurder een boete.

De registratie van je huurcontract is wel degelijk verplicht. Het is de taak van de verhuurder om het contract te laten registreren. De verhuurder heeft hiervoor twee maanden de tijd vanaf de ondertekening van het huurcontract. De registratie is kosteloos. Voor de registratie van de plaatsbeschrijving geldt dezelfde regel. Het voordeel van registratie is de tegenstelbaarheid van het huurcontract en plaatsbeschrijving aan derden.

Het is verplicht om bij aanvang van de huur een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Deze kan door de partijen zelf worden opgesteld of door een deskundige. Indien de plaatsbeschrijving wordt opgesteld door een deskundige en de huurder en verhuurder gaan hiermee beiden akkoord, dan draagt elk 50 % van de kosten van het ereloon. Het staat elke partij ook vrij om zich individueel te laten bijstaan door een deskundige, maar dat is dan volledig op eigen kosten.

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, is sinds 1 januari 2013 verplicht om een rookmelder te plaatsen. Het is de plicht van de verhuurder om een rookmelder aan te kopen en te plaatsen. Per verdieping dient er steeds 1 rookmelder aanwezig te zijn. Bij kamerwoningen dient er per kamer een rookmelder aanwezig te zijn.

Elk jaar kan de verhuurder ervoor kiezen om de huurprijs te indexeren. Dit gebeurt steeds op de verjaardatum van de inwerkingtreding van het contract. De huurprijs wordt geïndexeerd door gebruik te maken van de gezondheidsindex. Een huurindexering dien je steeds schriftelijk mee te delen aan de huurder, bij voorkeur per aangetekend schrijven.

Klaar om uw eigendom samen met ons te verhuren?

Contacteer ons via onderstaande knop.